Eindhoven

Hotel Pullman Cocagne

5 november 2020

€ 395 - 4 punten

Tijden

13.00 - 17.30

50 plaatsen

  • Ontvangst, inloop en lunch

  • Welkom door de dagvoorzitter

  • Recht op verbod?

  • Waarheidsvinding in octrooizaken

  • Voorrang: geven en nemen?

  • Pauze met gezonde smoothie

  • Het spanningsveld tussen nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en plausibiliteit

  • Versneld Regime in Octrooizaken 2.0

  • Einde congres met aansluitend een congresborrel (aangeboden door Taylor Wessing)