Eindhoven / Online

Hotel Pullman / Uw kamer

16 november 2021

€ 395 / € 375 - 4 punten

Tijden

13.00 - 17.30

100 plaatsen

Het tweede Octrooirechtcongres - Online

Nederland heeft zich definitief gevestigd als één van de Europese hotspots op het gebied van grensoverschrijdende octrooigeschillen.

In de afgelopen jaren worden er naast complexe farma-octrooizaken ook steeds meer SEP / FRAND-zaken voor onze Haagse gerechten uitgevochten. Dat levert interessante rechtspraak op zowel het materiele octrooirecht als het procesrecht.

 • Tijdens het octrooicongres zal deze rechtspraak uiteraard aan de orde worden gesteld, maar de sprekers zullen u ook vooruit laten kijken.
 • Welke ontwikkelingen staan op stapel?
 • Zijn die ontwikkelingen wenselijk en hoe zou een en ander dan moete worden vormgegeven.
  Zo wordt onze ‘eigen’ VRO procedure door toenemende omvang en de complexiteit van de octrooigeschillen regelmatig flink getest en de vraag laat zich stellen of het huidige procedure voor het versnelde regime nog voldoet.
 • Maar ook op het gebied van de waarheidsvinding binnen octrooiprocedure zijn er belangwekkende ontwikkelingen die de revue zullen passeren.

Na het volgen van het octrooicongres is uw kennis van het octrooirecht weer helemaal actueel en bent u door gerenommeerde octrooiprofessionals meegenomen in hun blik op de toekomst.

En... er is ruimte voor inhoudelijke interactie. Echter de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat is beperkter dan bij een fysiek congres. WE hopen van harte het in 2021 weer in Eindhoven te kunnen laten plaatsvinden.

 

 

Het tweede Octrooirechtcongres - Online
 

 5 Interessante ontwikkelingen op een middag

5 Interessante ontwikkelingen op een middag

 

Na een eerste succesvolle editie vorig jaar, getuige de mooie reacties die we na afloop ontvingen en de positieve beoordeling door de deelnemers, vindt 5 november 2020 het tweede Octrooirechtcongres plaats. Door de omstandigheden zal dat dit jaar alleen Online plaatsvinden.

 

En er staan ook nu een aantal interessante ontwikkelingen en strategische onderwerpen o0p het programma, zonder dat de praktijk uit het oog wordt verloren. Hieronder volgt een kort overzicht. Klik hier voor het volledige programma
Dit congres levert inspirerende gezichtspunten op voor zowel advocaten, octrooigemachtigden als bedrijfsjuristen.

De dagvoorzitter van de 2020 editie is mr. W.J.G. Maas, advocaat en partner bij TaylorWessing. 

Aan de orde komen:

Recht op verbod? 

mr. S. Dack  -  advocaat en partner Hoyng Rokh Monegier

Het uitgangspunt in Nederland is dat als er sprake is van inbreuk op een geldig te achten octrooi, een inbreukverbod zal worden uitgesproken. De vraag rijst of er niet voor een genuanceerder aanpak dient te worden gekozen. De problematiek zal aan de hand van een aantal actuele voorbeelden worden besproken.     

 

Waarheidsvinding in octrooizaken  
mr. drs. J.M.A. Krens  -  advocaat en partner TaylorWessing Amsterdam   

Het onderwerp is relevant omdat na bewijsbeslag vaak een uitvoerige discussie volgt over de inzage. In het kader daarvan is er een opkomst van zogenoemde “confidentiality clubs”  te zien. De exacte regels omtrent “confidentiality clubs” zijn echter punt van discussie en moeten zich nog uitkristalliseren. 

 

Voorrang: geven en nemen?  
ir. B.W.H. Langenhuijsen -  octrooigemachtigde en partner bij Patentwerk ‘s-Hertogenbosch  

 • Welke eisen stelt het EOB aan het overdragen van het recht van voorrang?
 • Sluit de meest recente (inter)nationale rechtsspraak, waaronder de Haagse  rechtsspraak, hierbij aan?
 • Welke valkuilen komen hierbij om de hoek kijken en waar dient men op te letten  bij het overdragen van prioriteitsrechten?

 

Het spanningsveld tussen nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en plausibiliteit 
dr. E. Crabbe -  octrooigemachtigde bij Brantsandpatents 
 • Wanneer is een uitvinding plausibel? 
 • Hoe heeft dit een impact op de voorwaarde voor de nieuwheid, inventiviteit en de nawerkbaarheid van een octrooi(aanvraag)?
 • Waar moet je als octrooigemachtigde mee rekening houden wanneer je een aanvraag voorbereidt.

 

Versneld Regime in Octrooizaken 2.0 

mr. D.F. de Lange -  advocaat en partner bij Brinkhof in Amsterdam  

Bespreekt een aantal voorstellen voor modernisering en aanpassing.
Na afloop van het congres wordt een borrel aangeboden door Taylor Wessing om de dag op informele wijze af te sluiten.